Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

De Rank maakt gebruik van diverse bankrekeningen. Hier vindt u een overzicht.

Vaste vrijwillige bijdragen, giften

DoelBankrekeningTen name van
Vaste vrijwillige bijdragen, giften NL19 RABO 0373 7185 00 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Overige betalingen NL03 RABO 0373 7184 97 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Diaconie NL54 INGB 0003 8823 46 Diaconie Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Collectebonnen NL86 INGB 0005 2680 94 Kerkelijk centrum De Rank Collecterekening
Beheerscommissie NL31 INGB 0003 5527 66 Beheerscommissie kerkelijk centrum De Rank
ZWO (Zending, Werelddiaconie en Ontwikkelingssamenwerking) NL64 INGB 0001 6335 12 Zendingscommissie Rankgemeente, Nieuwegein-Zuid
Cantorij NL66 INGB 0006 0291 28 Cantorij De Rank

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG