Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

U kunt collectebonnen bestellen bij:

A. Bleijenberg,
Prinsessenweg 111
3433 AD NIEUWEGEIN
Tel.: 030 - 606 37 69

We hebben diverse vellen:

  € 0,75 (blauw, per vel van 50 stuks wordt € 37,50)
  € 1,25 (wit, per vel van 35 stuks wordt € 43,75)
  € 1,75 (rood, per vel van 30 stuks wordt € 52,50)

Maak het bedrag over naar

bankrekening NL86 INGB 0005 2680 94
t.n.v. Kerkelijk centrum De Rank kollekterekening
onder vermelding van de kleur.

U krijgt ze dan op korte termijn in uw brievenbus!

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG