Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Beheer De Rank

Herman Driezen
Tel.: 030 - 606 42 88 (gebouw De Rank)
Contact

Verhuur/agenda De Rank

Ike Labrie
Tel.: 06-22495868
Contact

Ledenadministratie

H. van Rooijen
Tel.: 030 - 606 05 31
Contact

Wijkcoördinatoren

wijk 1: Ria Stekelenburg, tel: 030 606 11 61
wijk 2: Janny Salverda, tel: 030 605 41 86
wijk 3: Ali Driezen, tel: 030 606 63 73
wijk 4: Ellona van Doorn, tel: 030 603 96 15
wijk 5: Vacant, via ouderling Jenni Schuldink, tel: 030 606 02 87
wijk 6: Vacant, via ouderling Bert Stekelenbrug, tel: 030 606 11 61

Samen op Weg

Samen op Weg is vanaf 1979 het informatieblad voor 'De Rank' en verschijnt vier keer per jaar.
Oplage: ongeveer 600 stuks.

Centraal redactieadres:
Ria Duijveman, tel.: 030 - 606 05 69
Contact met de redactie

Samen op Weg kost twaalf euro per jaar, als men in Nieuwegein woont.
Bankrekening NL31 INGB 000 3552 766

Aanmelden/opzeggen: Dhr. A. van Kooten, tel.: 030 - 606 06 21

Website

Contact met de webredactie

Nieuwsbrief en andere digitale communicatie

Blijf op de hoogte en meldt u aan

 

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG