Beheer De Rank

Herman Driezen
Tel.: 030 - 606 42 88 (gebouw De Rank)
Contact

Verhuur/agenda De Rank

Regina ter Stege
Contact

Ledenadministratie

A. van het Hof
Contact

Samen op Weg

Samen op Weg is vanaf 1979 het informatieblad voor 'De Rank' en verschijnt vier keer per jaar.
Oplage: ongeveer 600 stuks.

Centraal redactieadres:
Ria Duijveman, tel.: 030 - 606 05 69
Contact met de redactie

Samen op Weg kost twaalf euro per jaar, als men in Nieuwegein woont.
Bankrekening NL31 INGB 000 3552 766

Aanmelden/opzeggen: Dhr. A. van Kooten, tel.: 030 - 606 06 21

Website

Contact met de webredactie

Nieuwsbrief en andere digitale communicatie

Blijf op de hoogte en meldt u aan