Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Tot 1 januari 2019 waren de ingeschreven leden van de Protestantse Gemeente de Rank verdeeld over 7 verschillende wijken t.w. de wijken 1 t/m 6 en apart de inwoners van Huize Vreeswijk en de Nijemonde. Achterin het “gele boekje” was deze indeling voor iedereen vermeld.

Via de kerstgroet, die u dit jaar van ons kreeg, maakten we een nieuwe indeling bekend en ontving ieder van u o.a. de groeten van uw nieuwe sectieteam. Door velen wordt het woord sectie vreemd bekeken. We kiezen toch voor die naam vanwege landelijke richtlijnen, zoals ze in het LRP (Landelijk Registratie Programma) van de Protestantse Kerk Nederland worden doorgegeven. Zo sluiten we dus meer aan op die systematiek. Het vraagt natuurlijk gewenning en voorlopig zullen de woorden sectie en wijk nog wel eens door elkaar worden gehusseld. Vooral geen probleem als je maar weet of je in sectie 1, 2, 3 of 4 woont en wie de daarbij behorende wijkmedewerkers zijn.

Vandaar dat het “groetenblaadje” bij de kerstkaart zo belangrijk was.

De indeling in vier secties

SectieTeamContactGebied
1 Ria Stekelenburg (coördinator)
Heleen Ritzema
Roelie Munnik
Nienke van der Gugten
030 606 11 61
(Ria Stekelenburg)
Vreeswijk en Tull en ’t Waal, oftewel alles ten oosten van het Merwedekanaal
(de voormalige wijk 1)
2 Thilly Stam (ouderling)
Janny Salverda (coördinator)
Ali Driezen
Lien Lijninga
030 605 41 86
(Janny Salverda)
Fokkesteeg (de voormalige wijken 2 en 3)
3 Jenni Schuldink (ouderling)
Ellona van Doorn (coördinator)
Riet Pronk
Nel van Harten
Bea Drenth
Geertje Mulder
030 603 96 15
(Ellona van Doorn)
deel van Hoog Zandveld plus alle adressen ten noorden van Parkhout en de Plettenburgerbaan
(de voormalige wijk 5)
gebied vanaf Noorderstraat en Noorderpad (noordgrens), Henri Dunantlaan (zuidgrens), Merwedekanaal (oostgrens) en Zandveldseweg – S 15 (westgrens)
(een gedeelte van de voormalige wijk 4)
4 Bert Stekelenburg (ouderling/coördinator)
Rieta van Ginkel
Bea Geurtsen
Jitske van Harten

Huize Vreeswijk:
Ad Bleijenberg (ouderling)
Coby van der Zeijden
Klazien Ridderikhof
Wil Schumacher
030 606 11 61
(Bert Stekelenburg)
ten zuiden van de Henri Dunantlaan en ten westen van de Lijsterbesstraat
(een deel van de voormalige wijk 4),
ten oosten van het Merwedekanaalde
(de voormalige wijk 6)
en Huize Vreeswijk (heeft een zelfstandig team)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG