Kerkdiensten in De Rank - details

Voorganger: ds. Peter Barmentlo
Zondag, 14 Juli 2024 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Henk Gierveld

Koster: Jurrie de Vos

Eerste lezing: 1 Koningen 3: 3-28 

Tweede lezing: Matteüs 9: 35-38

1e collecte: Eigen diaconaal werk

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en eredienst

Locatie De Rank
met avondmaal
we staan stil bij het boek ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’, een boek van Adriaan van Dis