Kerkenraad

Voor een gesprek kunt u altijd contact opnemen met één van de mensen van het pastoraal team of de predikant. Ook bij ziekte, problemen of vragen kunt u ons bellen. Omdat het ziekenhuis geen gegevens aan ons doorgeeft, horen we het graag als een gemeentelid is opgenomen.

Voorganger
Ds. Peter Barmentlo
contact per mail
06 3018 9983

Voorzitter kerkenraad
Wim Sanderse
contact per mail

Scriba
Bertha de Bree
contact per mail
06 4080 9737

Ouderlingen

Thilly Stam, pastoraat
030 606 76 21

Anneke van Munster, pastoraat
030 606 26 97

College van kerkrentmeesters

Jurrie de Vos, voorzitter
contact per mail

Leen Kievit, penningmeester
contact per mail

Wim Sanderse

College van diakenen

vacature, voorzitter

Bertha de Bree, secretariaat
contact per mail

Johan Lentz, penningmeester
contact per mail

Janny Suurmond

Herman Verburg, ZWO (geen kerkenraadslid)

Chris Oorburg, administratie (geen kerkenraadslid)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
Bestel uw collectebonnen

 

ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie