De kerkenraad is binnen de Rank verantwoordelijk voor het bestuur van de kerkelijke gemeente.

We hebben in ons beleidsplan bewust gekozen voor een kleine kerkenraad waarbij beslissingen samen met de direct betrokkenen groepen nemen. Belangrijke beslissingen worden bovendien genomen in samenspraak met de gehele gemeente, waarvoor we zo vaak als nodig maar minimaal 2 keer per jaar een gemeente-beraad organiseren.

De kerkenraad bestaat op dit moment uit voorzitter Wim Sanderse, scriba Bertha de Bree, predikant Ds. Peter Barmentlo, Anneke van Munster en Thilly Stam als pastorale ouderlingen, Johan Lenz als Diaken, Jurrie de Vos en Leen Kievit vanuit het college van Kerkrentmeesters.

Contact opnement met de kerkenraad kan het beste door het sturen van een e-mail naar de scriba.