Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

2018-kerkenraad.JPG

Voorgangers

ds. Anne-Mieke van der Plaat   contact
Dineke v. Oort ouderenpastoraat (part-time) contact

Ouderlingen

Thilly Stam pastoraat  
Anneke van Muster pastoraat  
Ad Bleijenberg (b.o.) Huize Vreeswijk  

College van kerkrentmeesters

Jan Kats voorzitter  
Wim Sanderse tijdelijk voorzitter kerkenraad contact
Kees Gravesteijn penningmeester contact

College van diakenen

Margareth Sanderse voorzitter  
Bertha de Bree scriba
secretariaat diaconie
contact scriba
contact diaconie
Dianne Jepma penningmeester  
Ida Vissers    
Janny Suurmond    
Herman Verburg ZWO  
Chris Oorburg administratie  

Jeugdteam

Jeanet van Wouw taal vh kind  

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG