De Rank maakt gebruik van diverse bankrekeningen. Hier vindt u een overzicht.

Vaste vrijwillige bijdragen, giften

DoelBankrekeningTen name van
Vaste vrijwillige bijdragen, giften NL19 RABO 0373 7185 00 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Overige betalingen NL03 RABO 0373 7184 97 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Diaconie NL54 INGB 0003 8823 46 Diaconie Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Collectebonnen NL86 INGB 0005 2680 94 Kerkelijk centrum De Rank Collecterekening
Beheerscommissie NL31 INGB 0003 5527 66 Beheerscommissie kerkelijk centrum De Rank
ZWO (Zending, Werelddiaconie en Ontwikkelingssamenwerking) NL64 INGB 0001 6335 12 Zendingscommissie Rankgemeente, Nieuwegein-Zuid
Cantorij NL66 INGB 0006 0291 28 Cantorij De Rank