Uitvaarten

Gebruik van het kerkgebouw voor uitvaarten
Herman Verburg
06 10 631 932
(voor ander gebruik zie Verhuur/Agenda De Rank hieronder)

Afscheidsdienst vanuit de kerkelijke gemeente
(afspraken met predikant)
Bertha de Bree (scriba)
06 4080 9737

Andere contactgegevens

Verhuur/agenda De Rank
Regina ter Stege
Contact per mail

Ledenadministratie
Ria Duijveman
Contact per mail

Nieuwsbrief
verschijnt eens per week

  • berichten doorgeven: deadline vrijdag 17:00 uur via de mail
  • aanmelden/opzeggen digitale editie via deze link
  • papieren editie beschikbaar voorafgaand aan de dienst op zondagmorgen

Samen op Weg
Informatieblad van De Rank

  • berichten doorgeven aan de redactie via de mail, deadlines in de agenda
  • aanmelden/opzeggen digitale editie via deze link
  • Aanmelden/opzeggen papieren editie: (12 euro per jaar binnen Nieuwegein) bij de redactie

Website
webredactie Wicher Wijcherson en Wim Sanderse
Contact per mail

Vervoer naar kerkdiensten en activiteiten
Meindert van Steeg
0615214670