De diaconie van de Rankgemeente Nieuwegein-Zuid zet zich in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving.
De diaconie ondersteunt en initieert initiatieven en projecten in Nieuwegein en omstreken. Hierbij ondersteunt ze mensen die eenzaam of ziek zijn of in armoede leven, en projecten gericht op de verbetering van de positie van mensen op of onder het bestaansminimum.
 
De diaconie is onder meer betrokken bij:
  • Een actieve bijdrage aan de vieringen binnen de Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid;
  • Diaconale ondersteuning voor gemeenteleden van de Rank en daarbuiten;
  • Deelname aan het Diaconaal Platform Nieuwegein. Samen met andere diaconieën van Nieuwegein zien we naar elkaar om en laten we zien dat je er niet alleen voor staat;
  • Voedsel inzamelen voor de voedselbank Nieuwegein-IJsselstein;
  • Kerkdiensten in het Antonius Ziekenhuis;
  • Kersttassenactie met de gezamenlijke diaconieën van Nieuwegein;
  • Het uitdelen en rondbrengen van plantjes bij de Oogstdienst.
 
Hulp
Zoek je hulp voor jezelf of voor een ander? De diaconie kan je helpen met praktische zaken of met het doorverwijzen naar de vele financiële hulpregelingen die door verschillende instanties aangeboden worden.
Neem hiervoor contact op via de mail: diaconie@derank-nieuwegein.nl
 
ANBI-gegevens diaconie
Ieder jaar informeert de diaconie op de ANBI-pagina over de activiteiten en ontwikkelingen binnen de diaconie.