Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente De Rank
Telefoonnummer: 030 606 42 88
RSIN/Fiscaal nummer: 824138971
Website adres: www.derank-nieuwegein.nl
E-mail: Contact met de diaconie
Adres: Lupinestraat 11
Postcode: 3434 HA
Plaats: Nieuwegein

Baten en lasten

ANBI 2018 Diaconie

Toelichting

Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast ontvangt de diaconie inkomsten vanuit wekelijkse collecten en maandelijkse en eenmalige giften.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van inzamelingen die voor specifieke projecten worden gehouden.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie.

 

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG